close
تبلیغات در اینترنت
 سوالات و پاسخ هایی در مورد جن
loading...

پورتال اسلامی فرهنگى سيب سرخ

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخارِ(۱۴) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ(۱۵)             انسان را ازگل خشكيده‏اى سفال مانند آفريدوجن را از تشعشعى ازآتش خلق كرد(15) {سوره الرحمن}(14) چند حدیث از محمدرسول الله (ص): محمدرسول الله (ص) می فرماید:در هنگام غروب آفتاب(بعداز نماز مغرب) فرزندان خودرابه داخل خانه بیاوریدو اجازه ندهید در بیرون بازی کنند زیرا شیاطین و جن ها در آن موقع زیاد پرسه می زنند. پس از این حدیث مشخص می…

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخارِ(۱۴) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ(۱۵)            

انسان را ازگل خشكيده‏اى سفال مانند آفريدوجن را از تشعشعى ازآتش خلق كرد(15) {سوره الرحمن}(14)

چند حدیث از محمدرسول الله (ص):

محمدرسول الله (ص) می فرماید:در هنگام غروب آفتاب(بعداز نماز مغرب) فرزندان خودرابه داخل خانه بیاوریدو اجازه ندهید در بیرون بازی کنند زیرا شیاطین و جن ها در آن موقع زیاد پرسه می زنند.

پس از این حدیث مشخص می شود که احتمال آسیب زدن جن ها به به فرزندان در آن موقع است و یک ساعت بعد از نماز مغرب می توان اجازه بیرون رفتن از خانه به فرزندان داد.

حدیث دیگر: شب درب خانه را ببندید و هنگام بستن درب خانه « بسم الله الرحمن الرحیم » بگوید که اگر این کار را بکنید جن ها جادوگری به داخل خانه نمی تواند نفوذ کنند.

پیامبر اکرم (ص) می فرماید: وقتی شب شد ظرف مشک یا ظرفی که در آن غذا ویا آب باشد راببندید زیرا درشب حشرات زیاد پرسه میزنند واگر هنگام بستن « بسم الله » بگویید آن آب یا غذا علاوه بر حشرات از شرجن وشیطان هم محفوظ خواهد ماند.

 چگونگی ظاهر شدن جن :

خداوند آنها را قادر گردانید به هر صورتی که بخواهندظاهر شوند همچنانکه ما را قادر گردانید به به هر لباسی که بخواهیم ملبس شویم با این فرق که لباس ما از بافت ریسمان و ابریشم می باشد ولباس آنها از بافت هوا واشعه ی آسمانی است به خاطر اینکه جسم فرشته وجن از هوا هم رقیق تر است یعنی در سرعت تطور اجسام آنها از چشم ما دقیق تر است لیکن زمانی که خداوند اراده کند به اینکه انسان فرشته یا جن راببیند هوا را متکیف می کند وبه آنها قدرت تشکیل لباس هوا را می دهد به هر شکلی و صورتی که بخواهند متشکل شوند در اینصورت انسانها آنها را در همان صورت می بیند.

آیا جنها داری قبائل و عشایر هستند؟

بله ، بین آنها هم جنگهای بزرگی رخ می دهد، می گویند بعضی گربادها از جنگ آنها به وجود می آید نه همه ی گردبادها.

آیا  جنها همچنانکه در این دنیا برای ما قابل رویت نیستند درآخرت هم این چنین است ؟

خیر بلکه در جنت منعکس می شود،یعنی ما آنها را می بینیم ولی آنها نمی توانند ما را ببینند همچنانکه در این دنیا خواص ما می توانند آنها را ببینند.

آیا با تغییر شکل جن اصوات آنها هم تغییر می باید یا به اصوات اصلی خود باقی می مانند؟

اصوات آنها نیز تغییر می پذیرد به تبعیت از شکل وصورتی که ظاهر شدند چون حکم برای صورتی است که به آن شکل داخل شده اعم از آدمی یا بهیمة یا غیره.

آیا جنی که به صورت انسان داخل شده می تواند به تمام حروف کلام ما سخن گوید یا نه ؟

در بعضی از حروف موافق و دربعضی مخالف می شود،اصوات آنها در همه ی امور به اصوات ما شباهت ندارد چون جسم آنها لطیف است وقادر به مخارج حروف کثیفه نیستند چون آن مخارج شدت و صلابت را می طلبد و آ ن هم در جنها موجود نیست و اینکه از سخن آنها علم برای ما حاصل می شود به خاطر سخن گفتن آنها به حروفی که شبیه حروف ما است می باشد نه به حقیقت حروف ماسخن گویند و یک کلمه از کلمه ای را کم کنند از سخن آنها هیچ چیزی را نمی فهمیم.

آیا آن فرشته یا جنی که صورتی ظاهر شده حقیقتا فرشته یا جن است؟

آن فرشته یا جنی که صورتی ظاهر شده حقیقتا فرشته یا جن می باشد همانند کلامی که توسط حروف واصوات شنیده می شود کلام حق تعالی است.

آیا دیدن فرشته برای انسان میسر است ؟

انسان عادتاّ نمی تواند فرشته را ببیند لیکن زمانی که خداوند رویت فرشته را به انسانی را اراده کند حجاب را ازچشم آن شخص برادشته به فرشته دستور ظاهر شدن به آن انسان را می دهد ودر آن وقت انسان قادر به رویت فرشته می شودولی نمیتواند سخن بگوید اما اولیاء الله اگر فرشته را ببینند نمی توانند شخن بگویند و اگر سخن بگوید قادر به رویت فرشته نیست چون جمع کردن بین رویت وسخن از خصائص انبیاست.

آیااز فرشتگان نبی آمده است ؟

از فرشتگان نبی نیست و اینکه در قرآن می فرماید :‍‍‏((خداوند از فرشتگان رسول اختیار کرد)) معنی آن ،فرشتگان از طرف خداوند شرائع رابه انبیا می رساند نه به امت.

آیااز جنها هم نبی آمده است ؟

نبی از جنها نمی شود وآنکه  در قرآن می فرماید :‍‍‏((ای جماعت جن و انس آیا برای شما از خودتان رسول نیامده)) معنای آن یکی از دو گروه شما ، آن هم انس می باشد. 

آیا از زنان نبی آمده است؟

نبی از زنان هم نمی شود قولی که می گوید حضرت مرم نبی است ضعیف است بلکه حضرت مریم صدیقه است وقول خداوند در قرآن ((ما وحی کردیم به مادر موسی)) این وحی  نبوت را اقتضا نمی کند بلکه مراد الهام وآن هم وارد شدن چیزی برقلب انسان و آن به بعضی از حیوانات غیر عاقله اتفاق می افتد.

برای جن کدام پیامبران ارسال شدند؟

برای جن هیچ پیامبری به جز پیامبر ما ارسال نشد اما حکم سلیمان ع در بین آنها حکم سلطنت وملک بود نه حکم نبوت واین که در قرآن در مورد آن جنهای که قرآن را شنیده بودند پیش قوم خود رفته  گفته بودند:(ای قوم ما کتابی را شنیدم که بعد از موسی نازل شده وپیامبران وکتابهای آسمانی قبل از خود را تصدیق می کند) این اقتضی نمی کند حضرت موسی برای آنها ارسال شده باشدبلکه مراد این است که ابن کتاب دعوت به خدا می کرد همچنانکه حضرت موسی دعوت میکرد.

فرق مکلف شدن انسان با جن چیست؟

انسان دارای تکلیف می شود زمانی که به سن بلوغ رسد ولی درجن سن بلوغ شرط نیست تکلیف آنها از زمان ولادت می باشد.

دشمنی ابلیس نسبت به حضرت آدم ع بیشتر است یا به فرزندان ایشان ؟  

دشمنی ابلیس نسبت به فرزندان حضرت آدم ع بیشتر است چون فرزندان حضرت آدم ع  از آب به وجود آمدند و آب هم با آتش سازگار نیست حضرت آدم ع از گل خلق شده و بین گل وآتش در یبس (خشکی) توافق دارند و به همین خاطر هم زمانی که ابلیس برای فریب دادن حضرت آدم درجنت قسم خورد به این که از ناصحین است درگفتار خویش حضرت آدم او را تصدیق کرد اما فرزندان حضرت آدم او را تصدیق نمی کنند به خاطر ضدیت با همدیگر به سبب این دشمنی ابلیس با فرزندان حضرت آدم ع بیشتر است و از رحمت خداوند برای ما است زمانی که این دشمن از چشم ما محجوب (پنهان) است خداوند علائمی در قلب ما از طریق شرع قرار داده تا او را بشناسیم و توسط همان علائم از عمل کردن القائات دشمن خودمان را مصون بداریم  (نکته:فرشتگان از نور خلق شده اند)

همنشینی با جنها سودمند است یا زیان آور ؟

سودمند نیست، هرکس ازعلماء روحانیون همنشینی آنها را اختیار کرد جاهل است چون چیزیکه بر جنها غالب است مشغول شدن به چیزهائی بیهوده می باشد،انسان عاقل از آنها دوری میکند همچنانکه از مجالس فاسق دوری میکند.هیچ چیزی از آن شخصی که با جن همنشینی داشته دیده نشده ،به این دلیل که اصل آنها آتش است و هم دارای حرکت زیاد میباشد و هرکس که حرکاتش بیشتر باشد اشتباه  وچیزهای بیهوده به طرف او جاری است، فتنه جن بر همنشین خود از فتنه انسان شدیدتر است چون اجتماع جن با انسان فاسق برای آشکار کردن عیوب انسانهاست که هیچ انسان عاقل درآن واقع نمی شود،شیخ محی الدین می فرماید هیچ علمی در معرفت خدا برا شخصی که همنیشن جن شده حاصل نشده چون آنها جاهل ترین عالم طبیعی در معرفت خدا و صفات اوست ، اکثر اوقات جلیس(همنشین) جنها خیال می کنند آنچه جنها از حوادث عالم وغیره خبر می دهند از احسان واکرام خداوند می باشد ولی این تخیل باطل دور از حقیقت است و از چیزهائیکه تجربه شده مجالست هرکس با جنها بیشتر باشد نزد خود غرور وکبر به وجود می آید و خود را برتر از دیگران می داند و هرکس متکبر شود در غضب خداست وآن را به جهنم داخل می کند.


آيت الکرسي ﴿اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾.

فايده آن: «کسي که در هنگام صبح بخواند، تا شب از شر جن در امان است و کسي که در هنگام شب بخواند تا صبح از شر جن در امان مي‌ماند». (رواه النسائي وصححه الألباني).


 

تهیه شده کتاب: مجموعه سوالات دینی

نویسنده: محمود آخوند نظر خانی

بهزاد بازدید : 146 شنبه 15 تير 1392 زمان : 18:8 نظرات ()
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
درباره ما
Profile Pic
هدف ما از تشکیل چنین سایتی کمک و جذب جوانان رو به دین مبین اسلام است.از این رو اکثر مطالب سایت مطابق با سلیقه جوانان و در چارچوب قوانین اسلامی تهیه شده است.با عضویت و فعالیت خود ( نظردهی و شرکت در تالار گفتمان و ... ) به پیشرفت سایت کمک خواهید کرد و اگر ایده ای جهت ترقی سایت در ذهن دارید لطفا آن را با ما در میان بگذارید.
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • موضوعات

 • مطالب و مقالات اسلامى
 • دانلود
 • جوانان مسلمان
 • منتخب اخبار اسلامی
 • عكس و فيلم
 • سايت نويسى
 • سبك زندگی
 • دنیای علم و فناوری
 • خنده و سرگرمی
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1
 • کل نظرات : 6
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 235
 • آی پی امروز : 1
 • آی پی دیروز : 4
 • بازدید امروز : 7
 • باردید دیروز : 6
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 50
 • بازدید ماه : 86
 • بازدید سال : 2,052
 • بازدید کلی : 3,381,728
 • کدهای اختصاصی
  flag counter
  Flag Counter